Δικαιώθηκε στο Διοικητικό Δικαστήριο το Κολέγιο Philips

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τρίτη 8 Μαϊου 2018

Τάσος Περδίος

 

Δικαιώθηκε στο Διοικητικό Δικαστήριο το Κολέγιο Philips

 

Κερδισμένη στη διαμάχη με τη Δημοκρατία είναι η πλευρά του Philips College, σε μια υπόθεση η οποία εκκρεμούσε από το 2013 και αφορούσε την αίτηση του Κολεγίου για μετατροπή του σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Το Κολέγιο προσέφυγε στο Διοικητικό Δικαστήριο, ζητώντας ακύρωση της απόφασης του Υπουργικό Συμβουλίου στις 27.3.2013 με την οποία απέρριψαν, μετά από επανεξέταση, την αίτησή του για εγγραφή στο μητρώο ιδιωτικών πανεπιστημίων και την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού πανεπιστημίου με την επωνυμία Philips University. Οι αιτητές υπέβαλαν το 2006 αίτηση στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για έκδοση αρχικής άδειας λειτουργίας του Philips University και εγγραφή στο μητρώο του Υπουργείου. Μετά από εξέταση της αίτησης και υποβολή πρόσθετων στοιχείων η Επιτροπή Αξιολόγησης, με έκθεσή της εισηγήθηκε προς τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, τη διετή αναβολή λήψης απόφασης λόγω εντοπισμού σοβαρών αδυναμίων. Στη συνέχεια ο υπουργός υπέβαλη σχετική πρόταση στο Υπουργικό το οποίο απέρριψε την αίτηση του Κολεγίου. Το 2007 αιτητές προσέβαλαν την απόφαση, με το Ανώτατο να ακυρώνει την προσβαλλόμενη απόφαση. Το 2013 το Υπουργικό απέρριψε εκ νέου την πρόταση του Υπουργικό απέρριψε εκ νέου την πρόταση του Υπουργού για έκδοση άδειας λειτουργίας. Στην απόφασή του το Διοικητικό Δικαστήριο εντόπισε ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης πάσχει ως προς τη συγκρότηση και σύνθεσή της κατά παράβαση των σχετικών αποφάσεων του Υπουργικού τον Δεκέμβιο του 2011. “Οι παρανομίες που εντοπίζονται, αναπόφευκτα αδηγούν την προσβαλλόμενη απόφαση σε ακύρωση. Η προσφυγή επιτυγχάνει”, επεσήμανε το Δικαστήριο.

 

Κώστας Α. Κωνσταντίνου

Διαμάχη με τη Δημοκρατία με φόντο αίτηση μετατροπής του σε Philips University

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

After thousands of dollars and years of almost no results I stumbled on a product that cheap brazilian hair bundles and it has just become available in the United States. The virgin brazilian hair uk straightening has revolutionized the entire game by using keratin as the major ingredient. Brazilian hair straightening uses cheap brazilian hair bundles which does not penetrate through the cortex and avoids breakage of natural hair bonds. Keratin on the other hand becomes the catalyst to moisturize and strengthen each individual brazilian hair bundles. Brazilian hair treatments works well on all types of human hair extensions whether they are color treated, processed or damaged from other hair care products. Best of all this product lasts up to three months with a single treatment. It provided me hair I had only ever dreamt about by giving me healthy and human hair weave bundles with extra volume and incredible shine.